Vacature

Veldmedewerker Milieukwaliteit - 36 uren - Start in September 2024 - Overheid te Bilthoven - 06 / 18 maanden - ZZP

Code 15763
Datum vacature juni 11, 2024

De opdrachtgever

Voor een Overheidsinstantie te Bilthoven zoekt Mast Nederland een Veldmedewerker Milieukwaliteit. Reageren op deze vacature kan tot 26 juni 2024 om 15:00 uur.

freelance / zzp / interim opdracht met de volgende kenmerken:
Standplaats: werkzaamheden worden door heel Nederland uitgevoerd.
Startdatum 01-09-2024
Einddatum 6 maanden na startdatum
Optie tot verlenging, ja max.12 maanden
Aantal uren 36

Als zzp topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De tariefrange voor deze opdracht is: € 62,50 – € 75,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. De opdrachtgever weegt het tarief nadrukkelijk wel mee in de beoordeling.

Deze opdrachtgever heeft ons gevraagd de naam van de organisatie niet te delen op onze site. Ben je nieuwsgierig welke organisatie het is? Neem gerust contact met ons op, we delen het graag persoonlijk met je.

Functiebeschrijving

Een veldmedewerker voert voor de Afdeling Meten Milieukwaliteit metingen van het Centrum Milieukwaliteit veldwerkzaamheden uit voor de meerjarige meetnetten van Opdrachtgever.

Een veldmedewerker meet en monitort de kwaliteit van bodem, water, lucht en geluid in het kader van (Europese) wet- en regelgeving, (bijvoorbeeld de meetprogramma’s Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid en Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden).
Het werk wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen en werkinstructies van Opdrachtgever. Incidenteel kunnen bureauwerkzaamheden gerelateerd aan veldwerk tot de taken behoren.
Het bemonsteringswerk wordt handmatig uitgevoerd. Het merendeel van het werk wordt door heel
Nederland uitgevoerd, wel is er een mogelijkheid dat er werkzaamheden uitgevoerd zullen worden in Bonaire, Sint Eustachius of Aruba.
Voor de uitoefening van de functie wordt een grote mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid gevraagd en de bereidheid veelal alleen te werken.

Genoemde werkveld/specialisme zijn bedoeld om gegadigden een indicatie te geven van de in te huren functie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze gegevens

Werkzaamheden/Taken
Voor ons meetnet het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) en eventuele additionele projecten, zijn wij op zoek naar een ervaren veldmedewerker die hiervoor de bemonsteringen kan uitvoeren. De werkzaamheden worden door heel Nederland uitgevoerd.

Van hem / haar wordt verwacht enkele jaren werkervaring te hebben met het nemen van bodem- en (grond)watermonsters, het maken van bodemprofielbeschrijvingen, het uitvoeren van veldmetingen waaronder pH, EC, O2, nitraat, grondwaterstand en het invoeren van de meetgegevens in een veldcomputer.

Het boor- en bemonsteringswerk (waarbij geboord wordt tot circa maximaal 5 m diepte) wordt handmatig uitgevoerd.
Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat medewerker voor een langere periode van huis kan zijn en op hotel moet, als de totale reistijd (woonplaats-veldlocatie) per dag > 3 uur is. Tijdens het inplannen van de werkzaamheden probeert de opdrachtgever de reisafstanden zo kort mogelijk te houden.

Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de werkzaamheden voor deze aanvraag de volgende materialen ter beschikking stellen:
1. Bemonsteringsmaterialen;
2. Bemonsteringsvoertuig met quad;
3. Monsterflessen/potten;
4. Veldapplicatie met datasets;
5. Android velddevice.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je (op CV) niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

  • Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) uurtarief. Inclusief reiskosten en exclusief verblijfskosten en BTW.
  • VCA-basis: De aangeboden kandidaat beschikt over een geldig VCA-basis certificaat voor de start van de opdracht. Het certificaatnummer en de geldigheidsdatum worden gedeeld met Opdrachtgever. Mocht een kandidaat nog niet beschikken over een geldig VCA-basis certificaat dan moet deze binnen een ½ jaar worden gehaald.
  • Vaccinatie: Veldwerkers belast met het uitvoeren van bodem en grondwater veldwerk komen met grond in aanraking en moeten ingeënt zijn voor difterie, tetanus, polio (DTP) met of zonder kinkhoestcomponent (DKTP) en eventueel voor Hepatitis A. Hepatitis A is verplicht als er rioolmonsters worden genomen, voor het nemen van slootwatermonsters wordt deze vaccinatie aanbevolen. Deze vaccinaties zijn verplicht en worden aangeboden door Opdrachtgever.
  • Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week vanaf 1 september 2024;
Kennis en expertise:
Uit het CV en de motivatiebrief (en indien uitgenodigd het verificatiegesprek) blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over:
o Een afgeronde MBO of HBO opleiding;
o Een afgeronde technische, milieukundige of agrarische opleiding;
o Minimaal twee jaar relevante aantoonbare werkervaring op het gebied van het nemen van bodem- en (grond)watermonsters;
o Een geldig rijbewijs B;
o Vloeiende beheersing van de Nederlandse taal; B2 of hoger of moedertaal.

Competenties:
o Zelfstandige, mensgerichte aanpakker;
o Accuraat en een scherp oog voor kwaliteit;
o Creatief en oplossingsgericht;
o Communicatief ingesteld.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
Weging prijs: 40 %
Weging kwaliteit: 60 %

1. Motivatiebrief waarin de kandidaat in ieder geval in gaat op:
a. De kennis en expertise (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende capaciteiten zijn van de kandidaat voor deze functie);
b. De competenties (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende competenties zijn van de kandidaat voor deze functie);
c. Waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht;
d. De motivatie om mee te doen aan deze specifieke aanvraag.
25 %

2. Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat werkzaam is geweest op het gebied van monstername en veldmetingen.
Meer dan 2 jaren = 100%
Tussen de 1 en 2 jaar = 50%
Minder dan 1 jaar = 0%
5%

3. Uit de referenties en CV blijkt dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar minimaal beschikt over inhoudelijke kennis en praktische ervaring met uitvoeren van monstername van:
1. Grondwatermonsters
2. Bodemvochtmonsters
Voor beide:
Ja = 50%
Nee = 0%
20%

4. Uit de referenties en CV blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar beschikt over inhoudelijke kennis en praktische ervaring met het uitvoeren van veldmetingen:
1. Uitvoeren Nitracheck
2. Uitvoeren pH-, EC-, O2 en grondwaterstand metingen
Voor beide:
Ja = 50%
Nee = 0%
5%

5. Uit de referenties en CV blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar beschikt over inhoudelijke kennis en praktische ervaring met het maken van een bodemprofielbeschrijving.
Ja = 100%
Nee = 0%
5%

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.


Deze opdrachtgever heeft ons gevraagd de naam van de organisatie niet te delen op onze site. Ben je nieuwsgierig welke organisatie het is? Neem gerust contact met ons op, we delen het graag persoonlijk met je.

Als je je inschrijft, wil je dan je CV in PDF formaat mee sturen?

ZZP mogelijkheden

Als zzp-er / freelancer aan de slag? We helpen je graag: zzp-ers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Het tarief dat we afspreken is ook echt voor jou! De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.
Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

LET OP HET VOLGENDE:
1. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijg je geen bericht.
2. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.
3. Wij werken rechtstreeks met zzp collega’s samen. Om te voorkomen dat de keten onnodig lang wordt, werken wij niet samen met andere bemiddelaars. Met je inschrijving verklaar je als zzp collega via Mast Nederland aan de slag te willen gaan en niet gebonden te zijn aan een ander bureau of organisatie. Na je inschrijving zullen wij rechtstreeks contact met de ingeschreven kandidaat opnemen.
https://mastnederland.nl/vacatures/

Mast Nederland B.V.

Kamer van Koophandel 52033759

Contact

Geestbrugkade 32, 2281 CX Rijswijk

vacatures@mastnederland.nl

info@mastnederland.nl