Vacature

Senior technisch applicatiebeheerder - 36 / 40 uren per week - provincie Gelderland - 12 / 24 maanden - ZZP

Code 15679
Datum vacature juni 5, 2024

De opdrachtgever

Voor de provincie Gelderland zoekt Mast Nederland een Senior technisch applicatiebeheerder. Reageren op deze vacature kan tot 09 juli 2024 om 10:00 uur.

freelance / zzp / interim opdracht met de volgende kenmerken:
Standplaats: Provinciehuis te Arnhem en thuiswerken
Startdatum 01-08-2024
Einddatum 31-07-2025
Optie tot verlenging 2 x 6 maanden
Uren per week 36 - 40 uur

Als zzp topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De tariefrange voor deze opdracht is: € 62,50 – € 90,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. De opdrachtgever weegt het tarief nadrukkelijk wel mee in de beoordeling.

Als je je inschrijft, wil je dan je CV in PDF formaat mee sturen?

Functiebeschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de provincie Gelderland is erop gericht om de klantgerichte benadering van de provincie te ondersteunen met IT hulpmiddelen. De interne organisatie wordt hierop voorzien van oplossingen die de werkprocessen ten behoeve van de buitenwereld, burgers, bedrijven en andere overheden ondersteunen. Tevens worden er informatiesystemen ingezet om naast de traditionele kanalen, de dienstverlening en informatieverstrekking ook op elektronische wijze aan te kunnen bieden.

Het I&A Beheer team (I&A Beheer) is met circa 25 werknemers verantwoordelijk voor het functioneel en technisch applicatiebeheer van nagenoeg alle applicaties die de provincie beschikbaar stelt. De portefeuille van ruim 400 applicaties wordt momenteel met variërende inhoud in verschillende systemen bijgehouden. Tevens wordt er in dit team integraal en over informatiesystemen heen sturingsinformatie verstrekt middels rapportages, dashboards, analyses en gegevensleveringen vanuit een datawarehouse.

De werkzaamheden worden zowel op basis van reguliere beheerprocessen (Scrum, ITIL, ASL, BiSL) als via projectmatige inzet op ICT projecten uitgevoerd. Bij deze werkzaamheden wordt het team regelmatig aangevuld met externe specialisten. Voor het team I&A Beheer zijn we op zoek naar twee senior technisch applicatiebeheerders die ons team tijdelijk komen versterken. Wij zoeken twee enthousiaste kandidaten die van afwisseling houden en zich thuis voelen in een snel veranderende organisatie. I&A medewerkers zijn op de hoogte van de ICT-ontwikkelingen en combineren dit met hun kennis van de processen en organisatie van de interne klant. Uitdaging, dynamiek en creativiteit zijn hierbij toepasselijke trefwoorden.

De provincie Gelderland stimuleert hybride werken. De meeste medewerkers werken 50-50 op kantoor- of thuis locatie. We verwachten dat de technisch applicatiebeheerder minimaal 1 dag per week op kantoor in Arnhem aanwezig is. Het teamoverleg vindt iedere week plaats op de donderdag. Het is dus handig om op die dag in Arnhem aanwezig te zijn. De rest van de tijd kan er, in overleg, vanaf een andere locatie/thuis gewerkt worden.

Het wil voorkomen dat er in sommige gevallen werkzaamheden buiten kantoortijden plaatsvinden.

Kandidaatomschrijving - Functietaken

Verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van een senior technisch applicatiebeheerder bestaan met name uit het:

Oplossen van 2e lijns verstoringen, incidenten, problemen;
Afstemmen met functioneel beheer, database beheer, mede applicatiebeheerders, architectuur, security, procesmanagement, gebruikersgroepen en applicatie-eigenaar (SLA);
Zorgen voor de financiële afhandeling en afstemming met externe partijen;
Leveren van een bijdrage aan het versiebeheer, configuratiebeheer en licentiebeheer;
Begeleiden en uitvoeren van wijzigingen aan bestaande ICT-systemen. Het maken van impactanalyses en bijdragen aan het besluitproces is hier eveneens onderdeel van;
Implementeren van nieuwe versies van (bestaande) applicaties op vooraf bepaalde release momenten (buiten kantoortijd);
Uitvoeren van technische (applicatie) testen tijdens update weekenden;
Inbrengen van vaktechnische kennis bij de uitvoering van projecten;
Monitoren van de prestaties van applicaties;
Opstellen en onderhouden van werkinstructies en technische en beheerdocumentatie;
Opstellen van maandrapportages.

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op maandag 15 juli, woensdag 17 juli en op donderdag 18 juli 2024. Gelieve hier rekening mee te houden.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je (op CV) niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) uurtarief.
Externe is inzetbaar vanaf 1 augustus 2024 tot en met 31 juli 2025 voor 36 - 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 6 maanden.
Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 2 september 2024 inzetbaar is voor 36 - 40 uur per week.

CV eis: U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een HBO werk- en denk niveau op het gebied van IT, opgedaan door een combinatie van een afgeronde HBO opleiding met minimaal 5 jaar recente relevante ervaring in de IT of een afgeronde MBO opleiding met minimaal 10 jaar recente relevante ervaring in de IT.
Benoem de naam van de opleiding, de plaats en het afstudeerjaar. Benoem ook in welke rol en in een concrete beschrijving hoe de gevraagde werkervaring is opgedaan.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2017 - heden) in de functie van technisch applicatiebeheerder van bedrijfsvoering applicaties.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal twee opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet.

Externe is aantoonbaar minimaal 5 jaar werkzaam geweest bij of voor een organisatie met 500+ medewerkers.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting in welke periode u bij of voor welke organisatie werkzaam bent geweest, het aantal medewerkers werkzaam bij deze organisatie en welke functie u heeft ingevuld gedurende deze periode.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %

Externe heeft aantoonbaar ervaring met het technisch applicatie beheer van webserver applicaties en/of on premise applicaties (server - client) en/of SaaS-applicaties en/of Cloud-applicaties (IaaS, PaaS), aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
-Externe heeft ervaring met het technisch applicatie beheer van 3 of meer van deze soorten applicaties: webserver applicaties en/of on premise applicaties (server - client) en/of SaaS-applicaties en/of Cloud-applicaties (IaaS, PaaS) (10 punten)
-Externe heeft ervaring met het technisch applicatie beheer van 2 van deze soorten applicaties... (6 punten)
-Externe heeft ervaring met het technisch applicatie beheer van 1 of geen van deze soorten applicaties (0 punten)
25 %

Externe beschikt aantoonbaar over tenminste 5 jaar ervaring met het beheren van OpenText en/of Xential en/of P8 applicaties en/of Topdesk en/of PowerBrowser, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
-Externe beschikt over tenminste 5 jaar ervaring met het beheren van alle vijf (OpenText en/of Xential en/of P8 applicaties en/of Topdesk en/of PowerBrowser) de applicaties (10 punten)
-Externe beschikt over tenminste 5 jaar ervaring met het beheren van vier van de vijf (OpenText en/of Xential en/of P8 applicaties en/of Topdesk en/of PowerBrowser) applicaties (8 punten)
-Externe beschikt over tenminste 5 jaar ervaring met het beheren van drie van de vijf (OpenText en/of Xential en/of P8 applicaties en/of Topdesk en/of PowerBrowser) applicaties (6 punten)
-Externe beschikt over tenminste 5 jaar ervaring met het beheren van twee van de vijf (OpenText en/of Xential en/of P8 applicaties en/of Topdesk en/of PowerBrowser) applicaties (4 punten)
-Externe beschikt over tenminste 5 jaar ervaring met het beheren van één van de vijf (OpenText en/of Xential en/of P8 applicaties en/of Topdesk en/of PowerBrowser) applicaties of heeft geen ervaring met het beheren van de genoemde applicaties (0 punten)
20 %

Externe beschikt over een Azure Fundamentals (AZ-900) en/of Azure Administrator (AZ-104) certificaat, aan te tonen met naam van de cursus/opleiding en het jaar waarin het certificaat is behaald.
Externe beschikt over een Azure Fundamentals (AZ-900) certificaat EN over een Azure Administrator (AZ-104) certificaat (10 punten)
Externe beschikt over een Azure Fundamentals (AZ-900) certificaat OF een Azure Administrator (AZ-104) certificaat (4 punten)
Externe beschikt niet over een Azure Fundamentals (AZ-900) certificaat en niet over een Azure Administrator (AZ-104) certificaat (0 punten)
20 %

Externe heeft aantoonbaar ervaring met de methoden en technieken ASL2, BiSL, Agile, Scrum en ITIL voor het beheren van de informatiesystemen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Externe heeft ervaring met alle vijf de methoden en technieken (ASL2, BiSL, Agile, Scrum en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen (10 punten)
Externe heeft ervaring met vier van de vijf methoden en technieken (ASL2, BiSL, Agile, Scrum en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen (8 punten)
Externe heeft ervaring met drie van de vijf methoden en technieken (ASL2, BiSL, Agile, Scrum en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen (6 punten)
Externe heeft ervaring met twee van de vijf methoden en technieken (ASL2, BiSL, Agile, Scrum en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen (4 punten)
Externe heeft ervaring met één van de vijf methoden en technieken (ASL2, BiSL, Agile, Scrum en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen (2 punten)
Externe heeft geen ervaring met de methoden en technieken ASL2, BiSL, Agile, Scrum en ITIL voor het beheren van de informatiesystemen (0 punten).
20 %

Externe heeft aantoonbaar ervaring met Powershell scrips, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
Externe heeft ervaring met het zelf creëren van Powershell scripts (10 punten)
Externe heeft ervaring met het zelf aanpassen van bestaande Powershell scripts (6 punten)
Extern heeft geen (of alleen lees/interpretatie) ervaring met Powershell scripts (0 punten)
15 %

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
1. Gedrevenheid: Je bent nieuwsgierig, enthousiast, ambitieus/leergierig en volgt de ontwikkelingen in jouw vakgebied op de voet. Je bent breed inzetbaar en past je gemakkelijk aan aan een veranderende werkwijze of andere werktijden in een dynamische omgeving.
2. Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover en denkt vooruit maar dient ook zelf actief stappen te zetten om tot het eindresultaat te komen.
3. Samenwerkingsgerichtheid: Je levert een enthousiaste bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Je bent in staat om in teamverband daaraan te werken. Je raadpleegt en betrekt anderen, informeert anderen pro-actief en stemt af met anderen. Je bent sociaal en geeft ruimte aan anderen.
4. Communicatieve vaardigheden: Jij krijgt er energie van om met veel verschillende mensen uit verschillende disciplines te werken. Je bent een makkelijk benaderbare teamspeler die goed uit de voeten kan met verschillende gesprekpartners. Je bent in staat om de anderen zelfstandig mee te nemen en te adviseren/begeleiden. Dit vraagt om het maken van verbinding, inlevingsvermogen, (organisatie)sensitiviteit, maar ook nieuwsgierigheid.
5. Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden.
50 punten

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als zzp-er / freelancer aan de slag? We helpen je graag: zzp-ers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Het tarief dat we afspreken is ook echt voor jou! De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.
Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

LET OP HET VOLGENDE:
1. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijg je geen bericht.
2. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.
3. Wij werken rechtstreeks met zzp collega’s samen. Om te voorkomen dat de keten onnodig lang wordt, werken wij niet samen met andere bemiddelaars. Met je inschrijving verklaar je als zzp collega via Mast Nederland aan de slag te willen gaan en niet gebonden te zijn aan een ander bureau of organisatie. Na je inschrijving zullen wij rechtstreeks contact met de ingeschreven kandidaat opnemen.
https://mastnederland.nl/vacatures/

Mast Nederland B.V.

Kamer van Koophandel 52033759

Contact

Geestbrugkade 32, 2281 CX Rijswijk

vacatures@mastnederland.nl

info@mastnederland.nl