Vacature

Senior Adviseur Glastuinbouw - 18 uren per week - Hoogheemraadschap van Delfland - 08 / 24 maanden - ZZP

Code 15733
Datum vacature juni 10, 2024

De opdrachtgever

Voor de Hoogheemraadschap van Delfland zoekt Mast Nederland een Senior Adviseur Glastuinbouw. Reageren op deze vacature kan tot 04 juli 2024 om 15:00 uur.

freelance / zzp / interim opdracht met de volgende kenmerken:
Standplaats: Delft
Startdatum 1 augustus 2024
Einddatum 8 maanden na startdatum
Optie tot verlenging, 5 x 3 maanden
Aantal uren 18

Als zzp topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De tariefrange voor deze opdracht is: € 82,50 – € 115,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. De opdrachtgever weegt het tarief nadrukkelijk wel mee in de beoordeling.

Functiebeschrijving

Beschrijving van Delfland In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect.

Kandidaatomschrijving - Functietaken

Wat ga je doen?
Als Projectleider Glastuinbouw zet je samen met collega’s je tanden in de inspanningen van Delfland in de Glastuinbouw-sector in ons gebied. Je wordt trekker van de Werkgroep Glastuinbouw onder aansturing van het programma Waterkwaliteit. Deze werkgroep werkt aan het verminderen van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar het oppervlaktewater o.a. door een samenhangende aanpak van meer meten, toezicht & handhaving en beïnvloeding. Je trekt de regionale samenwerking met gebiedspartners in de Emissieloze Kas. Daarnaast zorg je als coördinator Glastuinbouw voor heel Delfland voor integrale samenhang, visie en strategie over de beïnvloeding van de Glastuinbouw en de sector. In jouw rol ben je, samen met de ambtelijk opdrachtgever en ambtelijk opdrachtnemer, verantwoordelijk voor informeren en adviseren van de betrokken bestuurder(s) op dit dossier.

Waar ga je werken?
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een belangrijke maatschappelijke taak: wij zorgen voor droge voeten en schoon water in een dichtbevolkt en intensief gebruikt stukje Nederland. En hoewel Delfland 735 jaar bestaat, zijn we allesbehalve ouderwets. We besteden veel aandacht aan belangrijke maatschappelijke thema’s zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit. Geworteld in het verleden werken we zo, samen met verschillende partijen, aan een mooie toekomst voor ons gebied en onze inwoners!

Je werkt vanuit de afdeling Planvorming voor het programma Waterkwaliteit. Deze energieke afdeling vertaalt de doelstellingen van Delfland in ruimtelijke- en gebiedsgerichte plannen. Het team, van circa 40 medewerkers, doet dit in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, op verschillende schaalniveaus en wil met die reden zo vroeg mogelijk in het proces aan tafel. Het team kenmerkt zich door een open en op samenwerking en ontwikkeling gerichte sfeer en werkwijze. Het programma Waterkwaliteit kenmerkt zich door gedreven professionals die alle zeilen bijzetten om de waterkwaliteitsdoelen voor de Europese deadline van 2027 te halen.

Matchgesprekken kandidaten Donderdag 11 juli 2024, op locatie.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je (op CV) niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) uurtarief.
Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 18 uur per week vanaf 1 augustus 2024;
Vormvereiste: Het CV moet uit maximaal drie (3) pagina’s bestaan en moet voorzien zijn van ten minste twee (2) referenten inclusief de contactgegevens van de referent. Delfland houdt het recht om deze referentie daadwerkelijk na te gaan;

Kennis en expertise: Uit de door u ingediende motivatie, het CV (en indien uitgenodigd het matchgesprek) blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar, middels opleidingen, cursussen, werkervaring en voorbeeldprojecten, beschikt over:
o Academisch werk en denkniveau
o Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van waterkwaliteit in relatie tot emissies;
o Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare ervaring met werkzaamheden in de glastuinbouw sector.
o Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke afstemming en de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming.
Competenties: Uit de door u ingediende motivatie (en het matchgesprek) blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als belangrijk zijn:
o Analystisch vermogen
o Samenwerkingsvermogen (werken in team/groepsverband)
o Beïnvloedingsvermogen
o Bestuurssensitiviteit
Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
10 %

1. Ervaring met Mutual Gains Approach / strategisch omgevingsmanagement
Ja, meer dan vijf (5) jaar = 30 punten
Ja, drie (3) tot vijf (5) jaar = 15 punten
Ja, één (1) tot drie (3) jaar = 5 punten
Nee, geen aantoonbare werkervaring = 0 punten
30 %

2. Ervaring met Toezicht en Handhaving
Ja, meer dan vijf (5) jaar = 30 punten
Ja, drie (3) tot vijf (5) jaar = 15 punten
Ja, één (1) tot drie (3) jaar = 5 punten
Nee, geen aantoonbare werkervaring = 0 punten
30 %

3. Aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van waterbeheer.
Ja, meer dan vijf (5) jaar = 30 punten
Ja, drie (3) tot vijf (5) jaar = 15 punten
Ja, één (1) tot drie (3) jaar = 5 punten
Nee, geen aantoonbare werkervaring = 0 punten
30 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.


Als je je inschrijft, wil je dan je CV in PDF formaat mee sturen?

ZZP mogelijkheden

Als zzp-er / freelancer aan de slag? We helpen je graag: zzp-ers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Het tarief dat we afspreken is ook echt voor jou! De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.
Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

LET OP HET VOLGENDE:
1. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijg je geen bericht.
2. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.
3. Wij werken rechtstreeks met zzp collega’s samen. Om te voorkomen dat de keten onnodig lang wordt, werken wij niet samen met andere bemiddelaars. Met je inschrijving verklaar je als zzp collega via Mast Nederland aan de slag te willen gaan en niet gebonden te zijn aan een ander bureau of organisatie. Na je inschrijving zullen wij rechtstreeks contact met de ingeschreven kandidaat opnemen.
https://mastnederland.nl/vacatures/

Mast Nederland B.V.

Kamer van Koophandel 52033759

Contact

Geestbrugkade 32, 2281 CX Rijswijk

vacatures@mastnederland.nl

info@mastnederland.nl