Vacature

Omgevingsmanager - 32 / 36 uren per week - Waterschap Hollandse Delta - Ridderkerk - 12 / 24 maanden - ZZP

Code 15714
Datum vacature juni 7, 2024

De opdrachtgever

Voor Waterschap Hollandse Delta zoekt Mast Nederland een Omgevingsmanager. Reageren op deze vacature kan tot 24 juni 2024 om 15:00 uur.

freelance / zzp / interim opdracht met de volgende kenmerken:
Standplaats: Ridderkerk
Startdatum 14 juli 2024
Einddatum 14 juli 2025
Optie tot verlenging, tot max. 24 maanden
Aantal uren 32-36

Als zzp topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 100,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. De opdrachtgever weegt het tarief nadrukkelijk wel mee in de beoordeling.

Functiebeschrijving

De afdeling Regie & Assetmanagement (RA) is verantwoordelijk voor de vertaling van de doelen naar tactische maatregelen. RA werkt vanuit de assetmanagement filosofie en stuurt op de prestaties, kosten en risico’s van de assets voor de programma’s Watersystemen, Waterkeringen, Wegen en Waterketen (zuiveren van afvalwater) van het waterschap. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de bestuurlijk-politieke context van het waterschap en haar ketenpartners.

Kandidaatomschrijving - Functietaken

De Omgevingsmanager speelt een belangrijke rol in het samenspel tussen het waterschap en de buitenwereld. Hij/zij weet hoe de hazen lopen, weet wat er speelt in het gebied, is op de hoogte van beleid van het waterschap, kent de lokale belangen, bewaakt de waterschapsbelangen, zorgt voor borging daarvan de bij de planvorming en gebiedsvisies van andere overheden, gebruikers, inwoners en is het aanspreekpunt bij het waterschap voor de interne en externe stakeholders op tactische niveau.

Informatie opdracht
De omgevingsmanager:

  • behartigt de belangen van het WSHD en slaat bruggen tussen partijen;
  • voert regie op vragen en meldingen vanuit de omgeving waar dit beleid, planvorming of programmering betreft en raadpleegt daarbij waar nodig de inhoudelijke collega's;
  • adviseert en ondersteunt bij participatieprocessen;
  • voert regie op initiatieven van derden en zorgt voor de verbinding met inhoudelijk deskundigen, bijv. voordat sprake is van vergunningsaanvragen;
  • is voor de omgeving het eerste aanspreekpunt voor vragen/verzoeken over het inschatten van de haalbaarheid van tactische maatregelen, risico’s en kansen;
  • weet wat er in de omgeving speelt en signaleert mogelijke koppelkansen met de opgaven van het waterschap;
  • heeft een coördinerende functie in de afweging van de belangen van WSHD en de belangen van externe partijen;
  • is verantwoordelijk voor het binnenhalen van doelen en wensen vanuit de omgeving, laat deze inhoudelijk beoordelen en vertaalt deze vervolgens naar het uitgeven van de boodschap;
  • is gebied georiënteerd, werkt over de programma’s heen en staat ten dienste van de Assetteams.
Samenwerking tussen de System Engineer en de Omgevingsmanager is randvoorwaardelijk voor een succesvolle samenwerking met de omgeving. De een op inhoud (SE), de ander op omgevingsgevolgen (OM).

Middelen zoals telefoon, auto, laptop/tablet en de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet door waterschap Hollandse Delta verstrekt.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je (op CV) niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) uurtarief.
Vormeis: WSHD: Referenties. Je dient twee referenties in te dienen. Door het toevoegen van deze referenties aan de inschrijving, heeft waterschap Hollandse Delta het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw referenten. Dit zal eventueel alleen worden gedaan bij kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek. Vermeld in uw antwoord minimaal de volgende gegevens van de referent:
bedrijfsnaam - naam referent - telefoon nummer referent

Kandidaat heeft een rijbewijs B.

Het is kandidaat niet toegestaan om deze functie uit te voeren indien kandidaat anderzijds betrokken is bij de uitvoering van de beschreven opdracht.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
47 punten

Kandidaat dient per 15 juli 2024 beschikbaar te zijn voor de gevraagde uren. Geef hieronder aan per wanneer kandidaat beschikbaar is.
Kandidaat is per15 juli 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren. (15,00 Punten)
Kandidaat is per 15 augustus 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren. (7,50 Punten)
Kandidaat is niet per 15 augustus 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren. (0,00 Punten)

Werk- en denkniveau
Kandidaat heeft minimaal hbo werk- en denkniveau.
Het werk- en denkniveau is duidelijk terug te vinden in het cv en indien nodig zijn kopieën van diploma’s beschikbaar.
10 punten

Ervaring kandidaat
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke opdracht. De ervaring moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv. Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring. (30 Punten)
Kandidaat heeft tussen de 3 en 5 jaar ervaring. (15 Punten)
Kandidaat heeft minder dan 3 jaar ervaring. (0 Punten)

Specifieke kennis
Geef aan hoe de opdracht bij het waterschap wordt uitgevoerd op basis van de opgedane kennis en ervaring. Denk hierbij aan kennis van/ervaring met:
-ervaring en affiniteit met de planstudie- en ontwerpfases van projecten
-kennis van de Omgevingswet
-kennis van het verzorgingsgebied is een pré
-kennis van en ervaring met met de Waterschapsorganisatie
-minimaal 5 jaar ervaring als omgevingsmanager
De specifieke kennis moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv, maar een verwijzing naar het cv levert geen score op.
Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.
10 punten

Motivatie
Geef aan waarom u van mening bent dat uw kandidaat de geschikte persoon is voor deze opdracht bij waterschap Hollandse Delta.
Verwijzing naar het cv levert geen score op.
25 punten

Werkhouding en communicatieve vaardigheden
Geef een beschrijving waaruit blijkt dat de kandidaat in staat is om de opdracht zelfstandig uit te kunnen voeren. Ga hierbij specifiek in op de werkhouding en de communicatieve vaardigheden van de kandidaat.
Verwijzing naar het cv levert geen score op.
10 punten

Bereidheid om op termijn in dienst te treden
10 punten

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.


Als je je inschrijft, wil je dan je CV in PDF formaat mee sturen?

ZZP mogelijkheden

Als zzp-er / freelancer aan de slag? We helpen je graag: zzp-ers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Het tarief dat we afspreken is ook echt voor jou! De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.
Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

LET OP HET VOLGENDE:
1. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijg je geen bericht.
2. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.
3. Wij werken rechtstreeks met zzp collega’s samen. Om te voorkomen dat de keten onnodig lang wordt, werken wij niet samen met andere bemiddelaars. Met je inschrijving verklaar je als zzp collega via Mast Nederland aan de slag te willen gaan en niet gebonden te zijn aan een ander bureau of organisatie. Na je inschrijving zullen wij rechtstreeks contact met de ingeschreven kandidaat opnemen.
https://mastnederland.nl/vacatures/

Mast Nederland B.V.

Kamer van Koophandel 52033759

Contact

Geestbrugkade 32, 2281 CX Rijswijk

vacatures@mastnederland.nl

info@mastnederland.nl