Vacature

Manager Verbeterprogramma administratie LLO - 40 uren per week - St. Curio Onderwijsgroep West-Brabant - Etten-Leur - 12 / 24 m

Code 15697
Datum vacature juni 6, 2024

De opdrachtgever

Voor de Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant zoekt Mast Nederland een manager Verbeterprogramma administratie LLO. Reageren op deze vacature kan tot 01 juli 2024 om 15:00 uur.

freelance / zzp / interim opdracht met de volgende kenmerken:
Standplaats: Ettne-Leur
Startdatum 16 juli 2024
Einddatum 15 juli 2025
Optie verlenging 1: 6 maanden (20 weken), 5 dagen, 8 uur per dag (800 uur)
Optie verlenging 2: 6 maanden (20 weken), 5 dagen, 8 uur per dag (800 uur)
Aantal uren per week: 5 dagen (40 uur per week)


Als zzp topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De tariefrange voor deze opdracht is: € 82,50 – € 112,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. De opdrachtgever weegt het tarief nadrukkelijk wel mee in de beoordeling.

Functiebeschrijving

Curio verwacht de komende jaren een toename van niet-crebo gerelateerde LLO trajecten. Er loopt momenteel een vooronderzoek voor deze aanbesteding, wat gaat resulteren in een verbeterprogramma administratieve ondersteuning, met vastgestelde deelprojecten en een bijbehorende planning,

Kandidaatomschrijving - Functietaken

Het doel van dit programma is een ingerichte en functionerende administratie-organisatie LLO voor de private/commerciële trajecten. Daarmee versterken we het Curio-brede implementatieplan LLO, daar waar het gaat om het procesontwerp voor de ondersteuning en de implementatie daarvan.

Onderdelen daarvan zijn:
Een ingericht (ontworpen, goedgekeurd en geïmplementeerd) standaard administratieproces LLO voor private/commerciële trajecten, met vastgelegde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de verschillende ondersteunende diensten, A&R, en de sectoren, met bijbehorende dashboards.

Ingericht expertiseteam ondersteuning LLO bestaand uit professionals uit verschillende diensten die de behoefte van die nieuwe doelgroep van Curio begrijpt.

Duidelijkheid over de gevraagde en geleverde ondersteuning, en de schaal daarvan, ook in relatie tot mogelijkheid tot voorinvestering (publiek-privaat). Hierbij hoort ook duidelijkheid naar de medewerkers in ondersteuning en onderwijs over scheiding publieke en private midden en zijn collega’s op de hoogte van de afspraken daarover.

Ingericht ondersteundend SIS (Osiris)

Positionering van EVL in het wervings- en administratief intake proces.

Leiding geven aan pilot microcredentials (NPULS) waarbij het LLO onderwijsontwerp en het in te richten administratieproces richtinggevend zijn aan elkaar. Deze pilot is cruciaal bij het valideren van het in te richten proces.

Een realtime resultaten-dasboard per opleidingsteam beschikbaar waarin alle kosten en baten zijn opgenomen op het moment dat de uitvoering van een traject afgerond is. Het proces van nacalculatie wordt geschreven en geïmplementeerd in alle sectoren.

De inzet van marketing m.b.t. LLO is helder, dit betreft taken en formatie, daar waar nodig zal een procedure worden opgesteld. In dit deelproject wordt ook de analyse gemaakt of taken gedelegeerd kunnen worden naar de sector.

De deelprojecten zijn in onze greenbelt training als opdrachten ingebed – we zoeken een leancoach/projectleider om de projecten te begeleiden en tot resultaten te brengen.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je (op CV) niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) uurtarief.
Academisch/ HBO denkniveau
>5 jaar jaar ervaring in mbo,
ervaring met LLO (crebo en niet-crebo gerelateerd)
ervaring als leidinggevende in mbo,
ervaring met administratieve processen in mbo,
ervaring met complexe organisaties (matrix organisatie verspreid over diverse locaties)
lean black belt geschoold
kennis van begeleiden van verbeter- en veranderprocessen in het (Mbo) onderwijs
Coachen, resultaatgericht, groepsgericht leidinggeven

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
40 punten

Welke specifieke ervaring en kennis heeft de aangeboden persoon(en) die overeen komen of aansluiten bij de onderhavige opdracht?
Licht toe in maximaal één A4 (Calibri, lettergrootte 11). Wanneer er meer pagina's worden ingediend ter beantwoording van de vraag, worden deze niet in de beoordeling betrokken.
50 punten

Hoe toont de aangeboden persoon(en) aan dat hij of zij affiniteit heeft met de aanbestedende dienst en affiniteit met de onderhavige opdracht?
Licht toe in maximaal één A4 (Calibri, lettergrootte 11). Wanneer er meer pagina's worden ingediend ter beantwoording van de vraag, worden deze niet in de beoordeling betrokken.
30 punten

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Geef per competentie in ieder geval één relevant voorbeeld waar de gevraagde duidelijk competentie uit naar voren komt.

Coachen
Definitie: Richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van diens taakvervulling: stijl van coachen aanpassen aan medewerker en situatie zodat de betrokken medewerker zich optimaal kan ontwikkelen.

Resultaatgericht:
Definitie: Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid en gedrevenheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.

Groepsgericht leidinggeven
Definitie: Richting en sturing geven aan een groep medewerkers in het kader van hun taakvervulling; samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven teneinde een gesteld doel te bereiken.

Licht toe in maximaal één A4 (Calibri, lettergrootte 11). Wanneer er meer pagina's worden ingediend ter beantwoording van de vraag, worden deze niet in de beoordeling betrokken.
20 punten

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.


Als je je inschrijft, wil je dan je CV in PDF formaat mee sturen?

ZZP mogelijkheden

Als zzp-er / freelancer aan de slag? We helpen je graag: zzp-ers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Het tarief dat we afspreken is ook echt voor jou! De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.
Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

LET OP HET VOLGENDE:
1. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijg je geen bericht.
2. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.
3. Wij werken rechtstreeks met zzp collega’s samen. Om te voorkomen dat de keten onnodig lang wordt, werken wij niet samen met andere bemiddelaars. Met je inschrijving verklaar je als zzp collega via Mast Nederland aan de slag te willen gaan en niet gebonden te zijn aan een ander bureau of organisatie. Na je inschrijving zullen wij rechtstreeks contact met de ingeschreven kandidaat opnemen.
https://mastnederland.nl/vacatures/

Mast Nederland B.V.

Kamer van Koophandel 52033759

Contact

Geestbrugkade 32, 2281 CX Rijswijk

vacatures@mastnederland.nl

info@mastnederland.nl