Vacature

HRM IT Businesspartner/Productowner HRM - 32 / 36 uren per week - Kadaster - 12 / 24 maanden - ZZP

Code 15753
Datum vacature juni 11, 2024

De opdrachtgever

Voor het Kadaster zoekt Mast Nederland een IT Businesspartner/Productowner HRM. Reageren op deze vacature kan tot 24 juni 2024 om 13:00 uur.

freelance / zzp / interim opdracht met de volgende kenmerken:
Standplaats: Apeldoorn
Startdatum 08-07-2024
Einddatum 30-06-2025
Optie tot verlenging 2 x 6 maanden
Uren per week 32-36

Als zzp topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 100,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. De opdrachtgever weegt het tarief nadrukkelijk wel mee in de beoordeling.

Als je je inschrijft, wil je dan je CV in PDF formaat mee sturen?

Functiebeschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
De afdeling Data-, Proces- en Informatiemanagement (DPI) Bedrijfsvoering is op zoek naar een businesspartner HRM IT businesspartner/productowner HRM.

Vanuit de afdeling DPI Bedrijfsvoering adviseren wij over de (in-)richting van processen en systemen en regisseren wij vervolgens de realisatie, implementatie en het beheer ervan. Wij doen dat specifiek voor de bedrijfsvoering van het Kadaster. Denk hierbij bijv. aan HRM-processen, financiële huishouding, facilitaire ondersteuning, inkoopprocessen, enz.

Jij gaat je specifiek richten op de ondersteuning van de HRM-processen binnen het Kadaster en zult daarom meer bij de directie Personeel en Organisatie (P&O) te vinden zijn dan bij de afdeling DPI Bedrijfsvoering.

De directie P&O staat aan de vooravond van een aanbesteding voor een nieuw ERP systeem waarmee we de processen voor HRM, Financiën en Inkoop willen moderniseren en optimaliseren. De huidige IT-ondersteuning voor HRM processen wordt niet meer doorontwikkeld en richt zich alleen nog op continuïteit en eventuele wettelijk verplichte wijzigingen. Jij komt dus terecht in een situatie waarmee je met één been ‘in het nieuwe’ staat en met één been ‘in het oude’. We zoeken een HRM IT businesspartner/productowner HRM die juist in deze veranderende en schuivende situatie de directie P&O optimaal projectmatig kan ondersteunen in het vertalen van de nieuwe P&O strategie, de procesoptimalisatie en standaardisatie in aanloop naar de vervanging van het ERP systeem t.b.v. een optimale dienstverlening op basis van medewerker self service (employee journey).

Kandidaatomschrijving - Functietaken

Opdrachtomschrijving

 • Jij staat de directie Personeel en Organisatie bij in de voorbereiding op het nieuwe ERP systeem. Hier moet je bijv. denken aan het (organiseren van het) leveren van input voor de aanbesteding, het optimaliseren van processen ter voorbereiding op het nieuwe ERP systeem, het (organiseren van het) opstellen van acceptatiecriteria, bijdragen aan het verander-, implementatie- en beheerplan, iedereen aangehaakt en op de hoogte houden, enz.
 • Daarnaast ondersteun je de medewerkers van de directie P&O om het maximale te halen uit de bestaande IT-ondersteuning voor HRM processen. Hier kun je bijv. denken aan het (verder) inzetten van bestaande functionaliteiten, zoals bijv. een documentgenerator.
 • Tot slot ben je ervoor verantwoordelijk om de huidige (IT)-ondersteuning voor HRM processen op een goede manier draaiende te houden. Hiervoor vervul je de rol van productowner en ben je onderdeel van het scrum/agile team (geplaatst bij de directie Beheer en Ontwikkeling van Informatietechnologie) dat zorgt voor het beheer en onderhoud van de voornaamste systemen die binnen de directie P&O worden gebruikt, namelijk SAP HCM en Succesfactors. In verband met de vernieuwing van het ERP systeem richt dit team zich op de continuïteit van de systemen en de eventuele wettelijke wijzigingen die nodig zijn en vindt er geen vernieuwing meer plaats.
Jouw werkzaamheden betreffen bijv. het beheren van de backlog, het in samenspraak met het scrum/agile team bepalen van de planning voor het komende kwartaal en de komende sprints, het communiceren over en afstemming zoeken met collega productowners m.b.t. prioritering en planning, enz.

Samen met de directie Personeel en Organisatie en het scrum/agile team zorg je ervoor dat er maximale waarde wordt geleverd voor onze stakeholders binnen de directie P&O. Je kent de HRM processen goed en wat er speelt aan issues en wensen maar we verwachten niet dat je de ins en outs van de systemen kent. Daarvoor hebben wij voldoende experts in huis. Je zorgt dus vooral voor een goede verbinding tussen de directie P&O, het scrum/agile team en andere betrokkenen binnen het Kadaster (zoals bijv. de business architecten).

Belangrijkste technieken, methoden en tools:
SAP HCM/SuccessFactors;
Agile/scrum.

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 1 juli 2024 in Apeldoorn. Deze datum staat vast en hier wordt niet van afgeweken.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je (op CV) niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) uurtarief.
De kandidaat is inzetbaar vanaf 08-07-2024 tot en met 30-06-2025 voor 32 á 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 6 maanden.

U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe. Graag het cv aanleveren in PDF.

Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom u in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.
Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie
Afgeronde (bachelor) hbo-opleiding of hoger.
Minimaal 3 jaar bewezen ervaring als HR IT partner in een agile/scrum omgeving.
Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerking in multidisciplinaire (agile) teams van professionals.
Taalniveau Nederlands minimaal B2.

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

 • Empathisch, antenne, verbinder, open, transparant;
 • Communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling sterk;
 • Teamspeler;
 • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief;
 • Klantgericht;
 • Analytisch vermogen;
 • Proactief en initiatiefrijk;
 • Resultaatgericht;
 • Organisatievermogen.
Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %

U toont duidelijk aan (max. 400 woorden) op welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
40 %

Overstappen naar een nieuw ERP systeem betekent ook afscheid nemen van de oude situatie waarbij zeker voor de medewerkers van het scrum/agile team nog niet duidelijk is wat dit voor hun functie gaat betekenen. Deze onzekerheid zal logischerwijs zijn effect hebben op sfeer en energie binnen het scrum/agile team terwijl we dit team nog zeker twee jaar hard nodig hebben om de continuïteit van de huidige systemen te borgen. Geef aan (max. 400 woorden) hoe u de samenwerking met het scrum/agile team wilt gaan vormgeven. Welke factoren zijn daarbij van belang en hoe denkt u daar invulling aan te kunnen geven?
30 %

De directie P&O heeft in het verleden soms best moeite gehad om nieuwe functionaliteiten op een goede manier in gebruik te nemen. Met als gevolg dat er naar verwachting nog een hoop potentie zit in het maximaal inzetten van bestaande functionaliteit voordat we overstappen naar een nieuw ERP. Geef aan (max 400 woorden) hoe u de directie P&O gaat ondersteunen/overtuigen om bestaande functionaliteit maximaal te benutten?
30 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als zzp-er / freelancer aan de slag? We helpen je graag: zzp-ers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Het tarief dat we afspreken is ook echt voor jou! De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.
Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

LET OP HET VOLGENDE:
1. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijg je geen bericht.
2. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.
3. Wij werken rechtstreeks met zzp collega’s samen. Om te voorkomen dat de keten onnodig lang wordt, werken wij niet samen met andere bemiddelaars. Met je inschrijving verklaar je als zzp collega via Mast Nederland aan de slag te willen gaan en niet gebonden te zijn aan een ander bureau of organisatie. Na je inschrijving zullen wij rechtstreeks contact met de ingeschreven kandidaat opnemen.
https://mastnederland.nl/vacatures/

Mast Nederland B.V.

Kamer van Koophandel 52033759

Contact

Geestbrugkade 32, 2281 CX Rijswijk

vacatures@mastnederland.nl

info@mastnederland.nl