Vacature

Datasteward mobiliteit transitie - 32 uren per week - gemeente Amersfoort - 12 / 24 maanden - ZZP

Code 15740
Datum vacature juni 10, 2024

De opdrachtgever

Voor de gemeente Amersfoort zoekt Mast Nederland een Datasteward mobiliteit transitie. Reageren op deze vacature kan tot 26 juni 2024 om 08:00 uur.

freelance / zzp / interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 2-9-2024 t/m 29-8-2025 | Optie verlenging: 2 x 6 maanden | Standplaats: Amersfoort | Automatisering / ICT | Uren: 32 per week | Als zzp topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 105,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. De opdrachtgever weegt het tarief nadrukkelijk wel mee in de beoordeling.

Als je je inschrijft, wil je dan je CV in PDF formaat mee sturen?

Functiebeschrijving

Via het omgevingsprogramma mobiliteit treffen we maatregelen om verandering van mobiliteitsgedrag en duurzame en ruimte-efficiënte vormen van mobiliteit te bereiken. We geven hiermee concreet invulling aan de drie mobiliteitsdoelstellingen uit de Omgevingsvisie:
Een bereikbare stad die actieve mobiliteit omarmt
Transitie naar emissieloze mobiliteit
Versterking van de landelijke en regionale bereikbaarheid

De opdracht van de datasteward heeft relatie met elk van deze doelstellingen. In eerste instantie betreft het analyserende en monitorende taken:
Analyse van de data over een langere periode: welke ontwikkelingen zien we? Wat is het effect van het uitbreiden parkeervergunningen in gebruik deelvervoer, verschillen tussen aanbieders/concepten.
Het proactief monitoren van het huidig aanbod deelvervoer: aantal voertuigen, afstanden, stilstand, clustering, populaire bestemmingen, ritjes (op basis daarvan kun jij een voorstel doen voor aanpassing servicegebieden)
Monitoren van de bezettingsgraad op de hubs, inclusief het inregelen van een data-dashboard (oa locaties invoeren + voertuigaantallen, en vervolgens monitoring gebruik: veel/weinig gebruik, hoeveelheden per hub, uitbreiden, netwerk tussen de hubs)
Monitoren van het gebruik bij nieuwbouw: opschalen/afschalen van het aanbod (verantwoordelijkheid ligt in principe bij de ontwikkelaar, maar wij willen daar ook zicht op hebben, en aanbieders daarop kunnen aanspreken).
Finetunen van het CROW-dashboard, wensen vanuit gemeente daar kenbaar maken en kansen signaleren. Advies over het dashboard en eventueel keuze voor aanvullende dashboarding, bijvoorbeeld vanuit het DMI-programma
Aanspreekpunt voor de ontwikkeling van een datagedreven prognosemodel voor deelmobiliteit (vanuit het DMI-programma, aanbieding van Goudappel)
Aanspreekpunt voor het landelijke CDS-M project voor deelauto’s in Utrecht
Het visualiseren van mobiliteitsvraagstukken op de nieuwe kaartviewer en de expertomgeving van QGIS
Signaleren van ‘koppelkansen’ uit landelijke netwerken zoals DMI, Earth Valley en Data- en kennishub gezond en stedelijk leven in relatie tot Amersfoortse opgaven
Het zelf initiatief nemen bij het koppelen van data aan beleidsvragen
het zelf initiatief nemen bij het mogelijk koppelen van data om beleid op te stellen dan wel te verbeteren.

Kandidaatomschrijving - Functietaken

De datasteward mobiliteit is een business functie. Je bent verantwoordelijk voor het beheren, organiseren en optimaliseren van mobiliteitsdata binnen het programma mobiliteitstransitie van de gemeente Amersfoort. Deze rol vereist een diepgaand begrip van zowel de informatiebehoefte van directe collega’s evenals als het datawerkveld om te zorgen dat data accuraat, toegankelijk en bruikbaar zijn.

In jouw directe omgeving heb je te maken met adviseurs en managers die bezig zijn met de Amersfoortse vraagstukken zoals duurzame mobiliteit, verkeer, circulariteit en energie. Dit vraagt van jou dus ook een externe focus: je weet welke data waar te vinden is (of bent bereid om dat uit te zoeken). Ook als die niet onder beheer van de gemeente valt.

Je gaat actief aan de slag met de verschillende databehoeften die leven binnen het programma mobiliteitstransitie. Jij verzamelt de data-vragen, maakt een handige ordening, vraagt door waar nog onduidelijkheden zitten en bespreekt de technische haalbaarheid met collega’s van de afdeling Informatievoorziening. Zo groei je in jouw rol en word je vanuit het programma een vraagbaak voor datavraagstukken.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je (op CV) niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) uurtarief.

Aantoonbare ervaring in het mobiliteit domein (cq verkeer domein)
De kandidaat kan overtuigend bewijs aanleveren dat hij/zij een business functie in het mobiliteit domein heeft gehad
Referentie vereist

Aantoonbare ervaring met datamanagement
De kandidaat kan overtuigend bewijs aanleveren dat hij/zij een datamanagement functie heeft gehad. En daarbij specifiek gericht op GEO-informatiemanagement.
Referentie vereist

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
Weging prijsdeel: 30 %

Data vaardigheden
Het vakgebied van datamanagement is nog volop in ontwikkeling. Geef een toelichting in maximaal 200 woorden welke vaardigheden u bezit om data gedreven sturing in Amersfoort op de kaart te zetten.
Weging: 10 %

Werk- en denkniveau
De kandidaat werkt samen in divers team van strategen, adviseurs en projectleiders. Dit vraagt zowel een abstract denkvermogen als een praktische vertaling van beleid naar uitvoering. Geen een toelichting in maximaal 200 woorden hoe u deze vertaling maakt.
Weging: 10 %

Beheersing van relevante ICT-tools
De kandidaat beheerst de relevante ICT-tools welke in het ruimtelijke domein worden gebruikt. GIS-systemen, SQL, digital twins en Python hebben weinig geheimen voor u. Geef een toelichting van maximaal 200 woorden welke relevante ICT-tools u beheerst en waar en hoe u deze heeft toegepast.
Weging: 25 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
In de beoordeling van het interview zullen wij vooral letten op de volgende onderdelen:
-U heeft een open en geinteresseerde houding, hoe complex ook de opgave welke aan u wordt voorgeschoteld
-U heeft een 'erop af' mentaliteit, ook als u tegenstand ervaart binnen of buiten de organisatie
-U bent een teamspeler
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als zzp-er / freelancer aan de slag? We helpen je graag: zzp-ers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Het tarief dat we afspreken is ook echt voor jou! De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.
Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

LET OP HET VOLGENDE:
1. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijg je geen bericht.
2. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.
3. Wij werken rechtstreeks met zzp collega’s samen. Om te voorkomen dat de keten onnodig lang wordt, werken wij niet samen met andere bemiddelaars. Met je inschrijving verklaar je als zzp collega via Mast Nederland aan de slag te willen gaan en niet gebonden te zijn aan een ander bureau of organisatie. Na je inschrijving zullen wij rechtstreeks contact met de ingeschreven kandidaat opnemen.
https://mastnederland.nl/vacatures/

Mast Nederland B.V.

Kamer van Koophandel 52033759

Contact

Geestbrugkade 32, 2281 CX Rijswijk

vacatures@mastnederland.nl

info@mastnederland.nl